Skolefoto

Vår fotograf velger ut minimum fire ulike portretter av hver elev.
Hele klassen er med på gruppebildet.
Ingen kjøpstvang selv om det er tatt bilder av barnet.