Personvern

Påmelding og bestilling skjer digitalt. Hvert barn får sin innlogging og kode.
Informasjonen vi får der, blir ikke delt med andre.